0
z
0
Zpět klepnutí zvětší obrázky
:-)

Anamnéza (1980) Rekapitulace názorových změn (barev), postojů a debaklů