0
z
0
Zpět klepnutí zvětší obrázky
:-)

Inscenované portréty (1968-76)

tzv. nová vlna české inscenované fotografie 70. let

Tváře