0
z
0
Zpět klepnutí zvětší obrázky
:-)

Miserere (1971-75)

Z ústavů pro postižené děti, Východní Čechy