0
z
0
Zpět klepnutí zvětší obrázky
:-)

Sdělení (1985)

Úvaha o možnostech a konfliktech v informování a sdělování. Nesouhlas, násilí, protest, alternativy…