0
z
0
Zpět klepnutí zvětší obrázky
:-)

Události jednoho roku (1983)

Proměny stále stejného banálního místa (pěšiny mezi paneláky) v průběhu času. Ubíhání času bez naplnění, totalitní doba