Petr Balíček (1942 - 2020)

autoportret

Autoportrét (1984)

  • narozen 1942 ve Svratce
  • absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, RNDr., CSc.
  • pracoval jako genetik ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
  • člen Unie výtvarných umělců
  • přes 30 samostatných výstav
  • několik desítek výstav se skupinou Setkání
  • účast na mnoha fotografických přehlídkách a koncipovaných výstavách
  • od r. 1990 se věnoval malbě
  • Zemřel v květnu 2020 v Hradci Králové

Jana Bauerová: Petr Balíček – fotograf