0
z
0
Zpět klepnutí zvětší obrázky
:-)

Oleje na plátně, nejčastěji 75x90 cm

Blahořečení Popelky (2000) Korunovace pobudy (1999) Květiny pro soukmenovce (1998) Malá pusa pro Velký den (2000) Nebezpečné známosti (2004) Pomlouvání Popelky (2001) Přelet nad táborem lidu (2001) Vyzvání k tanci (1998)